ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κατασκευή επίπλωσης σε μικροβιολογικό εργαστήριο. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί πάγκοι με υγειονομικά πιστοποιητικά. Όλα τα συρτάρια έχουν μηχανισμούς βαρέως τύπου με φρένα.

Thanks for watching!